TuMlingS
Yvonne Bøttern
Beskrivelse
Cheftræner
Se hele beskrivelsen
Maja Olsen
Beskrivelse
Træner  
 
 
Se hele beskrivelsen
U5-U7 Piger & Drenge
Søren Lund Wollesen
Beskrivelse
29736556
Cheftræner
Se hele beskrivelsen
Anja Wollesen
Beskrivelse
25671224
Træner U5-U7 / Manager U15D
Se hele beskrivelsen
Hjalte Lund Wollesen
Beskrivelse
Hjælpetræner
Se hele beskrivelsen
Emilie Andersen
Beskrivelse
Hjælpetræner
Se hele beskrivelsen
Frederikke Toft
Beskrivelse
Hjælpetræner
Se hele beskrivelsen
Sophia Boitang
Beskrivelse
Hjælpetræner
Se hele beskrivelsen
U8 Piger
Træner Følger
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Lene Kley
Beskrivelse
Manager
Se hele beskrivelsen
U8 Drenge
Træner Følger
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
U9 Piger
Mille Toft
Beskrivelse
U9 Pige cheftræner / U13 Pige træner hold 2
Se hele beskrivelsen
Anders Sonne
Beskrivelse
Træner
Se hele beskrivelsen
Emilia Rékalos
Beskrivelse
Træner U9/U10 piger / Træner All Starz
Se hele beskrivelsen
Lene Kley
Beskrivelse
Manager
Se hele beskrivelsen
U9 Drenge
Tommy Guldager Vestbo Nielsen
Beskrivelse
21676032
Cheftræner
Se hele beskrivelsen
Tommy Hardis
Beskrivelse
20750151
Træner
Se hele beskrivelsen
Per Eghøj
Beskrivelse
Manager
Se hele beskrivelsen
U10 Piger
Rune Ohm
Beskrivelse
Cheftræner U10 Piger
Se hele beskrivelsen
Emilia Rékalos
Beskrivelse
Træner U9/U10 piger / Træner All Starz
Se hele beskrivelsen
Malene Beck
Beskrivelse
Manager
Se hele beskrivelsen
U10 Drenge
Henrik Tesgaard Nielsen
Beskrivelse
Cheftræner
Se hele beskrivelsen
Oliver Tesgaard Nielsen
Beskrivelse
Træner
Se hele beskrivelsen
Rikke Nielsen
Beskrivelse
Manager
Se hele beskrivelsen
U11 Piger
Camilla Andersen
Beskrivelse
Cheftræner
Se hele beskrivelsen
Steffen Nielsen
Beskrivelse
Træner
Se hele beskrivelsen
Tobias Andersen
Beskrivelse
Hjælpetræner
Se hele beskrivelsen
Stine Pihl Christensen
Beskrivelse
Manager
Se hele beskrivelsen
U11 Drenge
Christian Nygaard
Beskrivelse
Cheftræner
Se hele beskrivelsen
Alex Johansen
Beskrivelse
26573772
Træner
Se hele beskrivelsen
Mads Egerup
Beskrivelse
22441044
Træner
Se hele beskrivelsen
Maja Elvang
Beskrivelse
Manager
Se hele beskrivelsen
U13 Piger
Karina Anker Heegaard
Beskrivelse
Cheftræner
Se hele beskrivelsen
Oliver Pedersen
Beskrivelse
Træner
Se hele beskrivelsen
Mille Toft
Beskrivelse
U9 Pige cheftræner / U13 Pige træner hold 2
Se hele beskrivelsen
Lisbeth Berndtson
Beskrivelse
Træner hold 2
Se hele beskrivelsen
Maria Berner Rømer
Beskrivelse
Manager hold 1
Se hele beskrivelsen
U13 Drenge
Jesper Petersen
Beskrivelse
28 68 66 20
Cheftræner
Se hele beskrivelsen
Kenneth Wissing
Beskrivelse
Træner
Se hele beskrivelsen
Nicolai Baagøe
Beskrivelse
31353824
Træner hold 2
Se hele beskrivelsen
Morten Johansen
Beskrivelse
Træner hold 3
 
Se hele beskrivelsen
Ina Wissing
Beskrivelse
Manager hold 1
Se hele beskrivelsen
Kristian Kildegaard Bornudd
Beskrivelse
40151258
Manager hold 2+3
Se hele beskrivelsen
U15 Piger
Lasse Krøis
Beskrivelse
Cheftræner
Se hele beskrivelsen
Helle Petersen
Beskrivelse
Træner
Se hele beskrivelsen
Jørgen Lagerbon
Beskrivelse
Træner
Se hele beskrivelsen
Mikkel H. L. Olsen
Beskrivelse
Træner
Se hele beskrivelsen
Oliver Vallebo
Beskrivelse
Træner
Se hele beskrivelsen
Janni Lykke
Beskrivelse
Manager
Se hele beskrivelsen
Kate Lützhøft
Beskrivelse
Manager
Se hele beskrivelsen
U15 Drenge
David Grandahl
Beskrivelse
Cheftræner
Se hele beskrivelsen
Jørgen Alnor
Beskrivelse
Træner
Se hele beskrivelsen
Morten Smith
Beskrivelse
Træner
 
Se hele beskrivelsen
Peter Rudgaard
Beskrivelse
Træner
Se hele beskrivelsen
Anja Wollesen
Beskrivelse
25671224
Træner U5-U7 / Manager U15D
Se hele beskrivelsen
Anne Teglgaard Pedersen
Beskrivelse
22421868
Manager
 
Se hele beskrivelsen
U17 Piger
Jeppe Blume Thøgersen
Beskrivelse
Cheftræner
Se hele beskrivelsen
Jeppe Behrendt Bendtsen
Beskrivelse
Træner
Se hele beskrivelsen
Kristian Beck
Beskrivelse
Træner
Se hele beskrivelsen
Jonny Stochflet Simonsen
Beskrivelse
Asisstenttræner Hold 2
Se hele beskrivelsen
Gitte Vendelborg
Beskrivelse
Manager
Se hele beskrivelsen
U17 Drenge
Karsten Bøttern
Beskrivelse
Cheftræner
Se hele beskrivelsen
Dennis Jensen
Beskrivelse
Træner
Se hele beskrivelsen
Finn Hansen
Beskrivelse
Træner
Se hele beskrivelsen
Pia Hansen
Beskrivelse
Manager
Se hele beskrivelsen
ALL STARZ
Lis Hvolgaard Hansen
Beskrivelse
Cheftræner
Se hele beskrivelsen
Emilia Rékalos
Beskrivelse
Træner U9/U10 piger / Træner All Starz
Se hele beskrivelsen
Charlotte Nielsen
Beskrivelse
Træner
Se hele beskrivelsen
Dorthe Isager
Beskrivelse
41994099
Træner
Se hele beskrivelsen
Kenneth Eriksen
Beskrivelse
Træner
Se hele beskrivelsen
Janne Vinding
Beskrivelse
Manager
Se hele beskrivelsen