Det er tid til de sidste informationer vedr. TMS Ringsteds håndboldskole i uge 27.

Der er tilmeldt knapt 150 deltagere, der fordeles i 6 haller. I år har vi valgt at være orienteret omkring niveauet, således at vi tilgodeser den enkelte spiller bedre. Derfor ser vi alle deltagerne an mandag, hvor vi har lavet en foreløbig fordeling i hallerne. Der kan derfor komme ændringer til tirsdag som bliver gruppen, som man skal følge resten af ugen. Fordelingen vil foregå efter niveau, alder og logistik. Vi vil naturligvis tage hensyn til spillere, som har prioriteret at tage på håndboldskole med klubkammeraterne eller den gode ven/veninde.

På håndboldskolen starter vi dagen ud med morgenmad kl. 7.30 – 8.45, herefter er der træning i de respektive haller frem til kl. 12.00. Frokost vil blive serveret på Ringsted Sportcenter af restaurant Forni´s. Fra kl. 13.00 vil der igen være træning frem til ca. kl. 15.00.

Igen i år har vi et program for aftenerne planlagt, med vægt på socialt samvær, fysisk aktivitet og hygge. Størstedelen af aktiviteterne fra sidste år har, grundet den positive feedback, fået genvalg. Det er vores ønske at så mange, som muligt får en god oplevelse med at være på håndboldskole. I år skal vi blandt andet igennem teambuilding, dollarturnering og filmaften.

I den daglige træning vil der i alle haller blive taget udgangspunkt i DHF´s retningslinjer for Aldersrelateret træning. Samtidig vil vores dygtige instruktører krydre temaet med træning af andre kompetencer for den enkelte spiller.

På campen er der 20 instruktører, som bliver suppleret op af besøg fra TMS Ringsteds 1. divisions herre og damer, så alle er i gode hænder. Størstedelen af instruktørerne sover på skolen, hvor der selvfølgelig også er vågen nattevagt på hver nat. Derudover har vi rigtig mange forældre der giver en hånd med i køkkenet til alle måltiderne igennem håndboldskoleugen. Vi tilbyder alsidig kost med rigeligt grønt og frugt. Der vil dog også være mulighed for at købe forskellige former for slik/frugt i slikboden, som er åben hver aften kl. 19.00 – 21.00.

Du skal medbringe sportstøj til fem dage, håndboldsko, udesko og håndklæde. Derudover vil vi i år, såfremt vejret tillader det, tilbyde et træningspas med håndboldens ”nye” niche barn – Beach Handball, så vær forberedt på at få sand mellem tæerne. Aktiviteterne på håndboldskolen kan altså derfor foregå både indendørs og udendørs alt efter vind og vejr. Alle U15- og U17-spillere skal herudover medbringe en cykel til transport mellem hallerne, dette er vigtigt da der er en mindre transport distance til de øvrige haller. Endvidere skal alle medbringe sove – og toiletgrej. Husk at lade det dyrt tøj, smykker og andre dyre genstande blive derhjemme.

Indkvartering mandag morgen foregår på Valdemarskolen, Skolegade 9, 4100 Ringsted fra kl. 7.30. Her vil der være en forældregruppe, som vil informere om, hvor I skal bo. Alle spillere skal være klar omklædt i Ringsted Sportcenter, som ligger 250 m fra Valdemarskolen. Afhentning af bagagen kan ske fra fredag kl. 08:00-09:00 i en af Valdemarskolens gymnastiksale eller fra ca. kl. 14:30 og frem. Vi forventer at være færdige med turneringsdagen fredag kl. ca. 15:00.

Hvis der på et tidspunkt skulle opstå problemer/udfordringer eller lignende, så kan undertegnede træffes på telefon 22 63 36 79, Jeppe Blume Thøgersen. Jeg er ligeledes træner i hallerne, men jeg vil forsøge at besvare jeres opkald og beskeder hurtigst muligt.

Vi glæder os til at se dig!

På vegne af TMS Ringsted Børne – og Ungdomsafdeling

Jeppe Blume Thøgersen